Chương trình đào tạo

Các dịch vụ tư vấn, giáo dục, hỗ trợ cho trẻ từ 0-6 tuổi

Tư vấn, giáo dục, hỗ trợ cho trẻ từ 0-6 tuổi; đánh giá mức độ phát triển kỹ năng, sàng lọc, chẩn đoán các triệu chứng chậm nói, tự kỷ, chậm phát triển ở trẻ.

 • Đánh giá mức độ phát triển kỹ năng theo lứa tuổi
 • Đánh giá sàng lọc trẻ có triệu chứng: tự kỷ, chậm nói, chậm phát triển, tăng động,…
 • Đánh giá, chuẩn đoán lâm sàng cho trẻ tự kỷ, chậm nói, chậm phát triển,…
 • Can thiệp trực tiếp cho trẻ có khó khăn, giúp trẻ hòa nhập cộng đồng
 • Tư vấn, cung cấp phương pháp can thiệp hiệu quả cho phụ huynh
Đăng ký

Các dịch vụ tư vấn, đánh giá, can thiệp, hỗ trợ trẻ có khó khăn về học tập

Đánh giá, chuẩn đoán những khó khăn trong học tập của trẻ; trẻ tăng động, giảm chú ý; Can thiệp, tư vấn phụ huynh phương pháp hỗ trợ cho trẻ.

 • Đánh giá, chuẩn đoán những khó khăn trong học tập của trẻ: khó khăn đọc, khó khăn học toán, khó khăn ngữ pháp….
 • Đánh giá, chuẩn đoán trẻ tăng động, giảm chú ý
 • Trực tiếp can thiệp cho trẻ có khó khăn về học tập
 • Tư vấn phụ huynh về cách thức, phương pháp hỗ trợ cho trẻ
Đăng ký

Tư vấn, chẩn đoán, đánh giá mức độ rối loạn tâm lý của trẻ; trực tiếp can thiệp và trợ giúp, tư vấn cho phụ huynh.

 • Tư vấn về các vấn đề liên quan đến tâm lý: rối loạn tâm lý, lo âu, trầm cảm, stress, sang chấn tâm lý
 • Đánh giá và chuẩn đoán các mực độ rối loạn tâm lý: TAT, CAT, TEST phóng chiếu...
 • Trợ giúp tâm lý cho các đối tượng có rối loạn tâm lý
 • Tư vấn, hỗ trợ gia đình trong quá can thiệp
Đăng ký

Các khóa đào tạo kỹ năng cho trẻ

 • Các chương trình đào tạo kỹ năng sống
 • Các lớp đào tạo giá trị sống
 • Các lớp sáng tạo ngoại khóa cuối tuần (thứ 7, chủ nhật)
Đăng ký