12/07/2018

6 cách đơn giản giúp trẻ tự kỷ giao tiếp bằng mắt

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của mỗi con người, nhưng với trẻ tự kỷ thì giao tiếp mắt là cả bầu trời mong ước […]
28/05/2018

Dạy trẻ tự kỷ các hoạt động luân phiên

Các hoạt động luân phiên giúp xây dựng một cuộc hội thoại giữa trẻ và người lớn sau đó là giữa trẻ và bạn bè đồng […]
24/05/2018

Một số hoạt động chơi phụ huynh có thể làm cùng con ở nhà

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHƠI PHỤ HUYNH CÓ THỂ LÀM CÙNG CON Ở NHÀ Tài liệu phát tay cho phụ huynh có con bị rối loạn […]
22/05/2018

Bài tập phát triển tư duy không lời cho trẻ, trẻ tự kỷ

Từ lứa tuổi 2-3 tháng cho đến giai đoạn xung quanh 2-3 năm, trước khi ngôn ngữ xuất hiện, một trẻ bình thường đã biết vận […]