28/06/2017

Dấu vân tay có thay đổi theo thời gian không?

Dấu vân tay có thay đổi theo thời gian không? Dấu vân tay có bị trùng không? Người ta đã nghiên cứu và kết luận rằng tỉ […]
03/06/2017

Mối liên hệ giữa bàn tay – trí nhớ và sức chịu đựng

Chúng ta đều biết não có tác động đến các hoạt động của tay, vậy ngược lại, các hoạt động của tay sẽ phản ánh điều […]
23/05/2017

Phân tích 5 thùy não

Bộ não con người là cơ quan phức tạp nhất trong cơ thể. Bao gồm từ 50 đến 100 tỉ nơron, bộ não con người vẫn […]
23/05/2017

Vân tay chủng núi – Vân tay thiên tài

Vân tay chủng núi (chủng ARCH) – loại sóng xoáy, các đường vân tây xếp chồng lên nhau, không hiển thị tâm và giao điểm ngoại trừ […]